Hoppa till innehåll

Åklagarna söker ändring hos Åbo hovrätt i
Egentliga Finlands tingsrätts dom gällande Patria Slovenien ärendet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 3.3.2014 8.53
Pressmeddelande

Statsåklagare Jukka Rappe och häradsåklagare Timo Kokkomäki har överklagat Egentliga Tavastlands tingsrätts dom som givits 30.1.2014. Med domen förkastade Egentliga Tavastlands tingsrätt åtalen i mut-brottsärendet gällande försvarsmaterielkoncernen Patrias försäljning av pansarfordon till Slovenien.

Åklagarnas ändringssökande gäller fyra personer som varit svarande i tingsrätten. Under gärningstiden för det misstänkta brottet har de fungerat som generaldirektör vid Patria koncernen, verkställande direktör vid Patria Vehicles Oy, försäljnings- och marknadsföringschef vid Patria Vehicles Oy samt som projektchef för Patrias Slovenien projektet. Åklagarna söker också ändring i ärendet gällande förkastandet av den yrkade samfundsboten.

Åklagarna söker inte ändring gällande förkastandet av åtalen mot Patria koncernens ekonomi- och finansieringschef. För hans del står tingsrättens friande dom fast.

I åklagarnas besvärsskrift till Åbo hovrätt kritiseras tingsrättens överraskande åtskiljande av Patria Slovenien och Kroatien -projektens mut-brottsrättegång till olika processer. Tidigare hade tingsrätten samman-slagit dem till en gemensam rättegång. Dessutom kritiseras tingsrättens bevisvärdering, enligt vilken åklagarna anser att tingsrätten har kommit till fel slutresultat.

Den offentliga versionen av åklagarnas besvärsskrift, från vilken sekretessbelagd information enligt tingsrättens bestämmelser har avlägsnats, kan fås från Riksåklagarämbetets registratorkontor, tel. 029 562 0810.