Hoppa till innehåll

Åklagarna överväger att överklaga hos hovrätten i Patria Slovenien -ärendet

Åklagarväsendet
30.1.2014 10.47
Pressmeddelande

I mutbrottsärendet med anknytning till Patria Vehicles Oy:s försäljning av pansarfordon till Slovenien överväger åklagarna, statsåklagare Jukka Rappe och häradsåklagare Timo Kokkomäki att söka ändring hos Åbo hovrätt i Egentliga Tavastlands tingsrätts dom som givits 30.1.2014. I ärendet förkastade tingsrätten åtalet för grovt givande av muta samt det därpå baserade samfundsbotsyrkandet.

I åklagarnas prövning av ändringssökandet är det förutom bedömning-en av motiveringen för förkastandet av åtalet också fråga om att tingsrätten utan att höra parterna åtskiljde ett annat mutbrottsärende med anknytning till Patria Vehicles Oy:s försäljning av pansarfordon till Kroatien till en annan rättegång. Tingsrätten hade tidigare bestämt att båda ärenden skulle handläggas vid samma rättegång på grund av sambandet dem emellan. Åklagarna ska nu bedöma om tingsrätten hade kännedom om alla fakta som påverkade Slovenien-ärendet före mottagandet av framförda utredningar i Kroatien-ärendet.

Om slutresultatet av åklagarnas prövning av ändringssökandet informeras nästa vecka.