Hoppa till innehåll

Åtal har väckts i läkemedelsförgiftningsfallen

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 9.59
Pressmeddelande

 

Stämningsansökan 30.12.2009 ärende nr R 09/11754:

Åtalsprövningen i läkemedelsförgiftningsfallen har blivit klar. I ärendet misstänks en primärskötare från Helsingfors ha utfört gärningarna, som riktats mot åldringar. Gärningarna misstänks ha utförts i sjukhus, på vårdhem och i hemvård under åren 2004 - 2009.

Åtal har väckts för fem mord, sex försök till mord, två fall av grov misshandel, narkotikabrott och två stölder. Det ena fallet av grov misshandel misstänks ha riktats mot primärskötarens kollega.

Stämningsansökan har tillställts tingsrätten i Helsingfors (dnr R 09/11507). Den svarande primärskötaren hålls fången och ärendet handläggs i tingsrätten i en snar framtid. I förundersökningen har primärskötaren bestridit brottsmisstankarna.

Rättegångshandlingarna, förutom de som är sekretessbelagda eller de som bestäms att hållas hemliga är offentliga efter att ärendet behandlats i tingsrätten.

Åklagare i ärendet är statsåklagare Leena Metsäpelto (tel. 010 362 0890) och häradsåklagare i Helsingfors Jouni Peräinen.