Hoppa till innehåll

Åtal har väckts för attacken mot Pride-paraden sommaren 2010

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.7.2013 9.24
Pressmeddelande

 

Stämningsansökan 1.3.2011, ärendenr R 10/593:

Statsåklagaren har väckt åtal för attacken som utfördes mot Pride-paraden sommaren 2010. Åklagaren yrkar på straff för tre personer för 87 fall av misshandel, för innehav av föremål eller ämne som lämpar sig för att skada någon annan, för 71 fall av kränkning av politisk handlingsfrihet samt för hindrande av möte.

Stämningsansökan har tillställts Helsingfors tingsrätt (ärendenr R 11/1858 ), där ärendet i sinom tid kommer till huvudförhandling.

Handlingarna i åtalsärendet blir offentliga när målet har tagits upp till muntlig förhandling i tingsrätten om inte tingsrätten bestämmer annorlunda.

Åklagare i ärendet är statsåklagare Jorma Äijälä, tel. 010 362 0819.