Hoppa till innehåll

Åtal för skriverier om Matti Vanhanen och Jyrki Katainen på internet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 24.7.2013 13.03
Pressmeddelande

 

De hot som framförts i internet mot f.d. statsminister Matti Vanhanen, finansminister Jyrki Katainen och riksdagens personal har lett till åtal. Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har 24.9.2010 väckt åtal mot en person för olaga hot och offentlig uppmaning till brott. Skriverierna har publicerats på ett diskussionsforum på internet.

Stämningsansökan i ärendet har tillställts tingsrätten i Helsingfors (åklagarens ärende nr R 10/355, tingsrättens ärendenr R 10/8998), där ärendet i sinom tid kommer att prövas i en huvudförhandling.

Rättegångshandlingarna blir offentliga när målet har tagits upp till muntlig förhandling vid tingsrätten med undantag av handlingar som är stadgade eller blir förordnade att vara sekretessbelagda.

Häradsåklagaren vid Helsingfors åklagarämbete Simo Kolehmainen driver åtalet vid tingsrätten.

Jorma Kalske

biträdande riksåklagare

tel. 010 36 20802