Hoppa till innehåll

Åtal har väckts i ett ärende som gäller brott i terroristiskt syfte

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 18.10.2017 12.00
Pressmeddelande

Riksåklagare Raija Toiviainen har väckt åtal mot tre finska medborgare för förberedande av brott i terroristiskt syfte. En av dem åtalas också för att ha utbildat och en åtalas för att ha rekryterat personer för brott i terroristiskt syfte.

Åtalen som väckts hör ihop med Syrien konflikten. De misstänkta brotten har utförts i Finland mellan slutet av år 2012 och sommaren 2013. Personerna misstänks för att ha förberett deltagande i Syrien konflikten som utländska terroriststridande.

Svarandena har bestridit sin skuld.

Svarandena misstänks för att ha finansierat sin verksamhet genom att göra ekobrott. Den ekonomiska grenen handläggs som en egen process före handläggningen av ärendet som gäller brott i terroristiskt syfte.

Biträdande riksåklagare Raija Toiviainen har förordnat häradsåklagarna Juha-Mikko Hämäläinen och Aleksi Turunen från Helsingfors åklagarämbete att driva de väckta åtalen.

Ärendet kommer att behandlas av Helsingfors tingsrätt (åklagarens ärendenummer R 16/715, tingsrättens ärendenummer R 17/8720). Stämningsansökan, förundersökningsprotokollet och rättegångsmaterialet blir offentliga då målet har behandlats av tingsrätten första gången, förutsatt att tingsrätten inte förordnar annat.

Åklagaren har dessutom för en persons del gjort en åtalseftergift för förberedande av brott i terroristiskt syfte. Beslutet grundas på att det saknas bevis. Beslutet (nr 17/23) kan beställas från Riksåklagarämbetet på adressen vksv(at)oikeus.fi eller på tfn 029 562 0810. Eftersom åtal har väckts i samma ärende är åtalseftergiftens förundersökningsmaterial offentligt först då ärendet har behandlats vid tingsrätten.

Tilläggsuppgifter: riksåklagare Raija Toiviainen, tfn 029 562 0802 och häradsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen, tfn 029 562 2361.