Hoppa till innehåll

Åtal har väckts för terrorismbrott

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 17.9.2014 9.01
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har beslutat väcka åtal i Finlands första terrorism-brottsärende.

Enligt stämningsansökan som har lämnats till Helsingfors tingsrätt har åtal väckts mot fyra personer för finansiering av terrorism. För en av personerna krävs också straff för rekrytering av personer för att begå ett terroristbrott och förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte.

Brottsmisstanken uppstod med anledning av Skyddspolisens informationsanskaffning. Centralkriminalpolisen påbörjade förundersökning i ärendet år 2011. I förundersökningen hördes sex misstänkta och närmare fyrtio övriga personer. Brott som undersöktes var finansiering av terrorism, rekrytering för terroristbrott och förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte. Gärningstiderna för de misstänkta brotten inföll mellan januari 2008 och mars 2011.

Åklagaren anser att fyra personer har samlat och sänt penningmedel till al-Shabaab-organisationen som verkar i Östafrika. Personerna har varit medvetna om att penningmedlen kommer att användas till terrorverksamhet. Som helhet är det fråga om flera tusen euro.

En person misstänks dessutom för att ha rekryterat sin bror som nyss frisläppts från fängelse i Afrika, till al-Shabaab-organisationen. Samma person misstänks också för att ha förberett kidnappningen av sin brors barn som vid gärningstiden var 15 och 17 år. Barnen skulle skickas till al-Shabaab skolningsläger mot sin vilja.

Alla misstänkta har i förundersökningen bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott. För två personers del gjordes åtalseftergifter, eftersom det inte fanns sannolika skäl att misstänka brott.

Åtalseftergifterna 14/11–14/12 i ärendet kan beställas från registreringen vid Riksåklagarämbetet (t. 029 56 20810). Eftersom åtal också har väckts i ärendet, så kommer förundersökningsmaterialet att bli offentligt efter att målet har behandlats vid domstolen.

Åtalet drivs av statsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen och häradsåklagare Elina Hyppönen.

Tilläggsuppgifter ger:Biträdande riksåklagare Jorma Kalske, t. 029 56 20802Statsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen, t. 029 56 20822Häradsåklagare Elina Hyppönen, t. 029 56 22232