Hoppa till innehåll

Tove Myhrberg ny ledande häradsåklagare för Västra Nylands åklagarämbete

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 29.4.2014 13.46
Pressmeddelande

Riksåklagarämbetet har idag utnämnt häradsåklagare, biträdande chef Tove Myhrberg till ledande häradsåklagare för Västra Nylands åklagar-ämbete från och med 1.6.2014.

För tillfället arbetar Tove Myhrberg som biträdande chef vid Helsingfors åklagarämbete och är ansvarig chef för ämbetsverkets utbildningsärenden (sedan 1.4.2007). Vicehäradshövding Myhrberg har tidigare arbetat som allmänt rättsbiträde och justitierådman, ett knappt år som bankjurist och ca sex år som stadsfiskal. Sedan december 1996 har hon arbetat som häradsåklagare vid Helsingfors åklagarämbete, där hon har verkat som specialåklagare för narkotikabrott och som undersökningsledare för polisbrott under åren 2001 – 2004. Under åren 2004 – 2007 har hon verkat som nyckelåklagare för internationella ärenden samt som avdelningschef.

Sex personer har sökt tjänsten av vilka tre var kvinnor och tre män.

Tilläggsinformation ger häradsåklagare, biträdande chef Tove Myhrberg tel. 029 56 22313 och statsåklagare Olavi Lippu, tel. 029 56 20805