Hoppa till innehåll

Säkerhetsarbetet behöver även i fortsättningen myndigheter och myndigheterna behöver tillräckliga resurser

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 5.2.2015 9.59
Pressmeddelande

Trygghet, eller känslan av säkerhet, är ett av våra grundläggande behov. Hur man upplever nivån på säkerhet beror på individen och omständigheterna. Den verkliga risken att utsättas för brott kan variera stort jämfört med känslan av den. Polisöverdirektör Mikko Paatero och riksåklagare Matti Nissinen funderar på begreppet säkerhet i deras gemensamma blogginlägg som har publicerats på polisens webbplats.

Enligt dem är ytterligheter problematiska även inom säkerhet: en persons livskvalitet kan lida av en orealistiskt stark rädsla för alla faror och hot, medan en annan person kan utsätta sig själv för olyckor eller brott genom en dumdristig personlig risktagning.

Staten har försökt kontrollera det breda säkerhetsfältet genom en mängd olika principbeslut och strategier. Enligt Paatero och Nissinen kan man också se en sådan samhällsutveckling som utmanar den traditionella synen på säkerhet som en "myndighetsprodukt". Ansvaret har överförts till människorna själva. Var och en kan till exempel påverka den verkliga nivån på cybersäkerhet genom sina egna val.

Trots denna utveckling behöver säkerhetsarbetet även i fortsättningen myndigheter och myndigheterna behöver i sin tur tillräckliga resurser. Att förverkliga brottsansvaret är en central uppgift i en rättsstat och kan inte lämnas ogjord eller outsourcas.

Polisen och åklagarväsendet har stora förväntningar på den parlamentariska arbetsgruppen som tillsatts av inrikesminister Päivi Räsänen och justitieminister Anna-Maja Henriksson och vars uppgift är att utvärdera resursbehoven för den interna säkerheten och rättsvården.

– Kanske vi nu äntligen kan få fram ett förnuftigare verktyg än en osthyvel. För beräkningsmodellen behövs en överblick över den eftersträvade nivån som härleds från den aktuella situationen och verkligen beaktar rättssäkerhetsaspekterna, konstaterar Paatero och Nissinen i deras blogg.

Bloggen hittas i sin helhet på www.poliisi.fi
Bloggen finns enbart på finska.