Hoppa till innehåll

Pressmeddelande av undersökningsledaren: Ingen undersökning gällande en polismans förfarande i samband med att en polishund bet en snöplogare

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 7.2.2019 15.20
Pressmeddelande

 

I ärendet där en polishund har bitit en snöplogare på Tavastehus polisinrättnings gårdsplan, har det gjorts en inledande utredning gällande polismannens förfarande i situationen i enlighet med 3 kap. 3 § i förundersökningslagen. Under utredningen har polismannen gett en skriftlig förklaring. Utöver detta har aktuell lagstiftning och andra anvisningar utretts.

Riksåklagarämbetes undersökningsledare, häradsåklagare Laura Sairanen har 7.2.2019 bestämt att förundersökning i ärendet inte görs. Under utredningen har det inte kommit fram sådana omständigheter att förundersökning i ärendet borde inledas. Det finns inte skäl att misstänkta att polismannen som ansvarat för hunden har brutit mot gällande anvisningar eller lagstiftning.

Undersökningsledarens beslut (5533/R/5945/19, Riksåklagarämbetes dnr R 19/68) kan beställas från Riksåklagarämbetet, tel. 029 562 0810.