Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens pressmeddelande: Förundersökning om polismännens förfarande i anknytning till trafikolyckan i Mäntyharju i juli inleds inte

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 5.9.2018 14.38
Pressmeddelande

 

För polismännens del inleds inte förundersökning angående trafikolyckan i Mäntyharju 19.7.2018. En person som flytt undan en polispatrull på väg 381 kolliderade med hög hastighet med ett framförkörande fordon, och därefter med framdelen av ett mötande fordon. Personen som flytt undan polisen och två personer i det mötande fordonet avled till följd av kollisionen.

En preliminär utredning avseende förutsättningarna för inledande av förundersökning har gjorts gällande polisens förfarande: av polispatrullen har begärts redogörelse, andra vägtrafikanter har hörts om händelserna, och därtill har undersökningsledaren haft till sitt förfogande videomaterial som upptagits med polisens gopro -kamera.

På basis av den preliminära utredningen har polismännen inte haft möjlighet att påverka händelseförloppet eller den misstänktas trafikbeteende. Polismännens förfarande har inte haft kausalsamband med trafikolyckan. I situationen har förfarits på ett vederbörligt sätt, och det finns inte skäl att misstänka brott i ärendet.

Polisinrättningen i Östra Finland undersöker förfarandet av personen, som flytt undan polisen, som en skild undersökning. Denna förundersökning är inte ännu klar.

Det upprättas ett gemensamt förundersökningsprotokoll gällande undersökningarna. Protokollet blir offentligt när förundersökningen blir klar – borträknat de uppgifter som enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är sekretessbelagda. Mer information om ärendet ges inte.

Besluten (R 18/521, nummer 18/841 och 18/842) kan beställas från Riksåklagarämbetet, tel. 029 562 0834 eller [email protected]

Häradsåklagare, undersökningsledaren Heikki Stenius, tel. 029 562 0828