Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens pressmeddelande: Polisens användning av skjutvapen i Joensuu den 2.9.2018 utreds

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 3.9.2018 15.10
Pressmeddelande

Polisen använde skjutvapen på natten den 2.9.2018 i Joensuu. I utgångsläget hotade en man taxichauffören under taxiresan med ett eggvapen. När taxibilen stannade och taxichauffören avlägsnat sig ur bilen har mannen närmat sig poliserna med ett eggvapen i handen. Mannen har inte trots befallningar avstått sitt eggvapnet och polismannen har skjutit honom i överkroppen. Mannen har transporterats till sjukhus för att få vård.

Ärendet har flyttats till Riksåklagarämbetet och en preliminär utredning har i enlighet med förundersökningslagens 3 kapitel 3 § påbörjats. Undersökningsledare i ärendet är häradsåklagare Laura Sairanen.

Enligt förundersökningslagens 3 kapitel 3 § görs en preliminär utredning före beslut om förundersökning. Efter den preliminära utredningen kan man ta ställning till om förundersökning i ärendet skall inledas eller ej.

Mera information i detta ärende ges efter att den preliminära utredningen är färdig.