Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens pressmeddelande: Ingen undersökning gällande polisens skrivelser i Facebook

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 5.7.2017 14.25
Pressmeddelande

Polismännens skrivelser i den hemliga Facebook-gruppen resulterade i sammanlagt tre brottsanmälningar, som registrerades hos Riksåklagarämbetes polisbrottsenhet. I alla ärenden har det gjorts en inledande utredning i enlighet med förundersökningslagens 3 kapitel 3 §.

Under utredningen har man bett och fått material från olika håll i form av bildkapningar. Från de flesta bildkapningar har författarens namn tagits bort innan Riksåklagarämbetet fått materialet. Utöver detta har aktuell lagstiftning utretts.

Riksåklagarämbetes undersökningsledare, häradsåklagare Laura Sairanen har bestämt att förundersökning i ärendet inte görs. Under utredningen har det inte kommit fram sådana omständigheter att förundersökning i ärendet borde inledas. Det finns inte skäl att misstänkta att kommissarie Marko Forss eller någon annan polisman skulle ha gjort sig skyldig till brott.

Undersökningsledarens beslut (5560/S/7930/17, Riksåklagarämbetes dnr R 17/336, 2400/S/230/17, Riksåklagarämbetes dnr 17/334 ja 5560/S/6744/17, Riksåklagarämbetes dnr 17/283) kan beställas från Riksåklagarämbetet, puh. 029 562 0834.