Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp föreslår utveckling av förundersökningen av brott som en polisman misstänks ha begått

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 10.13
Pressmeddelande

 

Riksåklagare Matti Kuusimäki och polisöverdirektör Mikko Paatero har 2.12.2008 tillsatt en arbetsgrupp för att utreda hurudant nuläget är vid undersökningen av brott som en polisman misstänks ha begått och för att utarbeta rekommendationer för att utveckla systemet. Arbetsgruppens förslag har blivit klart.

Undersökningsmetoderna vid brott som en polisman misstänks ha begått har utvecklats under senaste tiden och det nuvarande systemet har funnits vara tämligen fungerande. De fall som under de senaste åren har varit framme och som har fordrat speciella satsningar har ändå visat att systemet inte på alla sätt är tillräckligt.

Arbetsgruppen föreslår att besluten om förundersökning av brott som en polisman misstänks ha begått skulle centraliseras mera än förut, så att alla eventuella brottsfall skulle överföras till Riksåklagarämbetet. I sådana fall där det helt klart inte finns någon orsak att misstänka brott, kunde man genast besluta om att inte inleda förundersökning. Ärenden som eventuellt förutsätter förundersökning skulle fördelas för att avgöras av sådana åklagarförundersökningsledare, som i regel verkar på fältet. Dessutom kunde speciellt krävande fall undersökas under ledning av en åklagarundersökningsledare från Riksåklagarämbetet. Fördelarna med metoden skulle vara t.ex. ett förenhetligande av tröskeln att påbörja undersökningen och en snabbare start på undersökningen.

Årligen bokförs ca 650 brottsanmälningar som gäller brott som en polisman misstänks ha begått. Av dessa leder slutligen endast en mycket liten del till fällande dom.

Tilläggsuppgifter ger arbetsgruppens ordförande, statsåklagare Jarmo Rautakoski från Riksåklagarämbetet, tel. 010 362 0815 och polisöverinspektör Robin Lardot från inrikesministeriets polisavdelning, tel. (09) 160 42870.