Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp tillsätts för att utveckla undersökningssystemet när det gäller polisbrott

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 14.43
Pressmeddelande

 

Riksåklagare Matti Kuusimäki och polisöverdirektör Mikko Paatero har 2.12.2008 tillsatt en gemensam arbetsgrupp för att utveckla undersökningssystemet när det gäller brott som en polis misstänks ha begått.

Arbetsgruppens uppgift är att heltäckande utreda hur fungerande det nuvarande anmälningsförfarandet och undersökningen är då det gäller brott som en polis misstänks ha begått. Dessutom skall arbetsgruppen göra ett förslag för att utveckla undersökningsförfarandet när det gäller polisbrott. Förslaget skall vara klart senast 30.6.2009.

Systemet har utvecklats under årens lopp och för tillfället är undersökningen av polisbrott centraliserad till vissa orter på så sätt att den polis som fungerar som utredare och den åklagare som fungerar som undersökningsledare båda är från samma ort. Som undersökningsledare fungerar ca 20 åklagare.

Tilläggsuppgifter ger arbetsgruppens ordförande, statsåklagare Jarmo Rautakoski, tel. 010 36 20815 och för polisens del polisöverinspektör Robin Lardot tel. (09) 160 42870.