Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: En förberedande undersökning enligt förundersökningslagen kommer att genomföras om polistransporten 27.7.2021

Åklagarväsendet 30.7.2021 10.21 | Publicerad på svenska 2.8.2021 kl. 11.14
Pressmeddelande

En person har avlidit 27.7.2021 medan hen transporterats av polisen i Tavastland. Dödsorsaken utreds genom utredningsförfarandet av dödsorsak. Polisinrättningen i Västra Nyland ansvarar för förfarandet.

Ärendet har också anmälts till åklagare i enlighet med lagen om utredande av dödsorsak. Åklagaren bedömer huruvida det finns skäl att inleda en förundersökning om polisens förfarande. Anmälan till åklagaren förbehandlas av riksåklagarens byrå.

I nuläget finns det inte mer att informera om i ärendet.  Den åklagarundersökningsledare som förordnas för ärendet kommer vid behov att ge mer information senare. 

Specialiståklagare Heidi Savurinne, tfn 029 562 0873 [email protected]