Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Förundersökning inletts om överinspektörens användning av tjänstebil vid Skypo

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 3.11.2022 8.48 | Publicerad på svenska 10.11.2022 kl. 10.43
Pressmeddelande

En förundersökning har inletts om oklarheter kring hur en polisman som verkat som överinspektör vid Skyddspolisen har använt tjänstebilar. I förundersökningen utreds om överinspektören har använt Skyddspolisens tjänstebilar i strid med bestämmelser och föreskrifter.

Förfarandet i strid med bestämmelser och föreskrifter misstänks ha pågått under en tämligen lång tid och varit regelbundet. Saken har upptäckts inom Skyddspolisens interna laglighetsövervakning.
De undersökta brottsrubriceringarna i detta skede är brott mot tjänsteplikt och olovligt brukande.

Förundersökningen blir klar inom några månader. 

I detta skede av förundersökningen finns det inte mer att informera om.

Då föremålet för förundersökningen är en polis, verkar åklagaren som undersökningsledare.

Specialiståklagare, biträdande chef Tapio Mäkinen, Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 1000