Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Förundersökningen om händelserna under maktmedelsövningen på polisstationen i Kajana är klar

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 31.8.2020 10.03
Pressmeddelande

En ledd maktmedelsövning organiserades på polisstationen i Kajana 19.2.2020. Under övningen sköt man mot en konstapel som agerade som målperson. Konstapeln fick en skottskada i sin hand.

I förundersökningen kom det fram att skjutvapnet som man använde under övningen inte hade modifierats på sättet som övningen förutsätter och att man inte använde patroner som normalt används i övningssyfte.

De misstänkta brottsrubriceringarna i detta skede är brott mot tjänsteplikt, framkallande av fara och grovt vållande av personskada.

Ärendet överförs till Östra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning beträffande den ovan nämnda övningens ansvariga utbildare och polismannen som använde skjutvapnet i övningen.

I nuläget finns det inte mer att informera om i ärendet.

Mer information:
Undersökningsledare Heidi Savurinne tfn 029 562 0873, heidi.savurinne(at)oikeus.fi