Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Ingen förundersökning om polisens vapenanvändning i Tavastehus

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 18.10.2021 8.03 | Publicerad på svenska 25.10.2021 kl. 12.54
Pressmeddelande

En preliminär undersökning om förutsättningar för en förundersökning i enlighet med 3 kap. 3 § 1 mom. i förundersökningslagen har utförts om polisens användning av skjutvapen i Tavastehus 25.9.2021. Den preliminära undersökningen omfattar teknisk undersökning, skriftlig redogörelse och hörande av både parter och vittnen. Distriktsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen som har fungerat som undersökningsledare har utgående från den preliminära undersökningen beslutat att någon förundersökning inte inleds då polismännen har använt skjutvapen i nödvärn.

En patrull från polisinrättningen i Tavastland hade åkt till gården till ett flervåningshus i stadsdelen Kettumäki på handräckningsuppdrag. Enligt meddelandet som patrullen hade fått från nödcentralen var uppdraget inte förknippat med något större hot om våld.

Utöver polispatrullen befann sig också fem andra personer på platsen. Enligt utredningen började hanteringen av situationen lugnt och sakligt.

Mitt i samtalet drog den misstänkte fram ett vapen ur fickan och avfyrade ett skott på ungefär en meters avstånd, som träffade en av poliserna i pannan. Efter detta öppnade poliserna eld och sköt totalt sex skott, varav två träffade personen med vapnet.

Enligt den preliminära undersökningen har polismännen handlat i nödvärn. Polismännen har varit föremål för ett obehörigt angrepp och den person som sköt har haft kvar sitt skjutvapen och rört sig mot andra personer som varit på plats. Polisens agerande har handlat om att stoppa en person som orsakar omedelbar och allvarlig fara för någon annans liv eller hälsa. Med beaktande av den akuta situationen och bristen på möjlighet att skydda sig har det inte varit möjligt att använda ett lindrigare maktmedel i situationen.

Enligt den preliminära undersökningen finns det inte skäl att misstänka någon av polismännen för brott. 

Undersökningsledarens beslut 21/878 och 21/879 (ärendenummer R 21/724) kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt, etela-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi eller per telefon på 029 56 22168 (Julia Kovaniemi).

Eftersom förundersökningen om det förfarande som polismännen var föremål för fortfarande pågår, är materialet för den preliminära undersökningen sekretessbelagt i detta skede enligt 24 § 1 mom. 3 punkten i offentlighetslagen.

Mer information ges av undersökningsledaren, distriktsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen, tfn 029 562 2361.