Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Inget brott begicks i samband med polisens tjänsteuppgift i februari i Vanda

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 28.4.2023 12.39
Pressmeddelande

En person som polisen hade gripit dog den 25.2.2023 i förvaringslokalen vid polisinrättningen i Östra Nyland. Distriktsåklagaren som fungerade som undersökningsledare för den inledande utredningen har bedömt om det finns skäl att inleda förundersökning om polisens agerande i situationen. Distriktsåklagaren har beslutat att en förundersökning inte ska göras.

Polisen har i samband med tjänsteuppgiften gripit en person för att skydda denne. Personen fördes till Vanda polisfängelse. Ingen undersökning utförd av sjukvårdspersonal gjordes innan personen togs i förvar. Hen avled senare i förvaringslokalen.

Enligt den inledande utredningen finns det inte skäl att misstänka brott i fråga om polisens förfarande under tjänsteuppgiften. Dödsfallet kan inte anses bero på polisens förfarande eller underlåtenhet.

Dödsorsaken utreds i utredningsförfarandet för dödsorsak, i anmälan 5500/S/7303/23.

Undersökningsledare, distriktsåklagare Jonna Ryynänen, riksåklagarens byrå, [email protected]