Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Med anledning av polisens larmuppdrag 22.3.2023 i Salo görs en inledande utredning i enlighet med förundersökningslagen vid riksåklagarens byrå

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 24.3.2023 14.50 | Publicerad på svenska 27.3.2023 kl. 17.14
Pressmeddelande

Polisen i sydvästra Finland fick 22.3.2023 ett hemlarmuppdrag i Salo. Den person som befann sig på händelseplatsen mötte polisen med ett skjutvapen och betedde sig hotfullt.

Polisen befallde personen att lämna ifrån sig vapnet, men denne lydde inte polisens anmodan. Polisen sköt personen i benet, och denne fördes till sjukhus för vård. 

Personens förfarande utreds i förundersökningen, för vilken ansvarar Centralkriminalpolisen.

Om polisens vapenanvändning under tjänsteuppgiften görs en inledande utredning i enlighet med förundersökningslagen. Eftersom föremålet för förundersökningen är en polis, är det åklagaren som fungerar som undersökningsledare. I förundersökningen bedömer åklagaren, huruvida det finns skäl att inleda en förundersökning om polisens agerande.

Mer information om ärendet ges senare. Åklagaren har inte mer att informera i det här skedet av utredningen.

Undersökningsledare, distriktsåklagare Jonna Ryynänen, [email protected]