Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Med anledning av polisens larmuppdrag i Juupajoki görs en inledande utredning i enlighet med förundersökningslagen vid riksåklagarens byrå

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 16.4.2024 17.58 | Publicerad på svenska 17.4.2024 kl. 15.08
Pressmeddelande

Polisen i Inre Finland fick 16.4.2024 ett hemlarmuppdrag i Juupajoki. En person avlägsnade sig från händelseplatsen. Polisen påträffade personen en stund senare. Personen betedde sig hotfullt och sköt flera skott mot polisen. Polisen sköt mot personen. Personen avled.

Personens förfarande utreds i en förundersökning som centralkriminalpolisen ansvarar för.

Om polisens vapenanvändning under tjänsteuppdraget görs en preliminär utredning i enlighet med förundersökningslagen. Eftersom föremålet för förundersökningen är polisen, är det åklagaren som fungerar som undersökningsledare. I förundersökningen bedömer åklagaren huruvida det finns skäl att inleda en förundersökning om polisens agerande.

Mer information om ärendet ges senare. Åklagaren har ingen mer information att lämna i ärendet i detta skede av undersökningen.

Undersökningsledare, specialiståklagare Jonna Ryynänen, [email protected]