Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Polisens användning av skjutvapen i tjänst i maj i Kärsämäki utgjorde inte ett brott

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 10.6.2024 15.00
Pressmeddelande

En förutredning i enlighet med förundersökningslagen har gjorts av polisens användning av skjutvapen i tjänst i maj i Kärsämäki. Åklagaren har beslutat att inte inleda en förundersökning eftersom det inte finns skäl att misstänka brott i ärendet.

Polisinrättningen i Uleåborg fick 16.5.2024 omkring klockan 14 ett uppdrag av larmcentralen att stanna och kontrollera ett fordon i Kärsämäki. På händelseplatsen påträffade polisen en personbil som stannat delvis utanför körbanan. Det fanns två personer i bilen. 

När poliserna närmade sig bilen märkte de att bildörrarna låstes från insidan. Polisen hade en del ordväxling med de två personerna i bilen genom det delvis öppna bilfönstret. 

Till sist sprayade polisen OC-gas i bilen genom dess takfönster. Dörren på passagerarsidan öppnades, och polisen fortsatte tala med personerna i bilen. 

Efter en stund öppnades även dörren på förarsidan. Polisen på den sidan av bilen försökte få personen att komma ut ur bilen genom att ta personen i hand. Personen steg ur bilen med ett skjutvapen i handen.

Hen höll upp vapnet och riktade det turvis på båda poliserna. Polisen tog fram sitt tjänstevapen och befallde personen att lämna ifrån sig sitt vapen, men denne lydde inte polisens order. Polisen sköt personen i foten. Hen fick akutvård och togs in på sjukhus.

Under utredningarna har målpersonens vapen visat sig vara en revolver. Det fanns patroner i vapnets magasin och två av patronerna hade tändhattar på vilka man såg märken av slagstiftet.

Situationen på händelseplatsen framskred snabbt, och enligt förhandsbedömningen hade polisen inga grunder att bereda sig för användning av sitt tjänstevapen. Den allmänna ledaren hade inget skäl att ge anvisningar om vapenanvändning. När personen steg ur bilen riktade hen en överraskande och orättmätig attack mot polisen. Därmed var det fråga om en attack som personen inlett. Målpersonens agerande innebar omedelbar fara för personer som befann sig i närheten. Attacken kunde inte avbrytas med befallningar. Med beaktande av dessa omständigheter handlade polisens agerande inte längre om gripande, utan om nödvärn.

Användningen av en OC-spray för att få personer som låst in sig i bilen och ämnade lämna platsen ur bilen var motiverad. Det valda maktmedlet var det lindrigaste och mest ändamålsenliga i den aktuella situationen.

Polisen använde sitt skjutvapen som ett sätt att försvara sig och att stoppa målpersonens farliga agerande. Med skottet fick man slut på attacken. Polisens agerande stod i proportion till situationens farlighet. 

Eftersom föremålet för förundersökningen var polisen fungerade åklagaren som undersökningsledare. Agerandet av de övriga personer utreds med en förundersökning som polisinrättningen i Uleåborg ansvarar för. 

Undersökningsledare, specialiståklagare Jonna Ryynänen, jonna.ryynanen@oikeus