Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Preliminär utredning av polisens användning av skjutvapen i Jämsä

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 16.11.2021 16.16 | Publicerad på svenska 17.11.2021 kl. 17.04
Pressmeddelande

Polisen har använt skjutvapen under ett polisuppdrag i Jämsä 16.11.2021.

En preliminär utredning av polisens vapenanvändning kommer att göras i enlighet med förundersökningslagen. I den preliminära utredningen bedömer åklagaren om det finns skäl att inleda en förundersökning om polisens förfarande. Det är fråga om normalt förfarande vid preliminär utredning.

Mer information om ärendet ges senare. För närvarande registreras händelseförloppet och utförs preliminärt utredningsarbete. Åklagaren har inte mer att informera i det här skedet av utredningen.

Undersökningsledare, distriktsåklagare Jonna Ryynänen, Västra Finlands åklagardistrikts, tfn 029 562 6514