Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Preliminär utredning av polisens användning av skjutvapen i Rusko

Utgivningsdatum 24.8.2021 12.24 | Publicerad på svenska 25.8.2021 kl. 16.41
Pressmeddelande

Polisen har använt skjutvapen i samband under ett hemlarmuppdrag i Rusko 23.8.2021. Riksåklagarens byrå kommer att göra en preliminär utredning i enlighet med förundersökningslagen kommer att göras om polisens vapenanvändning.

I den preliminära utredningen bedömer åklagaren huruvida det finns skäl att inleda en förundersökning om polisens förfarande. Det är frågan om ett normalt preliminärt utredningsförfarande som anknyter till användning av maktmedel, där föremålet för användningen av maktmedel skadats allvarligt eller avlidit.

Undersökningsledare för den preliminära utredningen av användningen av maktmedel i polisens tjänsteuppdrag är enligt förundersökningslagens bestämmelser om särskilda undersökningsarrangemang åklagaren. Undersökningsledare är specialiståklagare Heidi Savurinne på riksåklagarens byrå. 

Närmare information i ärendet kommer att ges senare. För närvarande registreras händelseförloppet och utförs preliminärt utredningsarbete och åklagaren har inget ytterligare att informera om saken i detta skede av undersökningen.

Undersökningsledare, specialiståklagare Heidi Savurinne, riksåklagarens byrå, [email protected], puh. 0295 620 873.