Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Preliminär utredning om misstänkta oegentligheter inom polisen

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 31.3.2021 15.28 | Publicerad på svenska 7.4.2021 kl. 16.46
Pressmeddelande

Åklagarmyndigheten har tagit emot en brottsanmälan gällande händelser som har framkommit i några blogginlägg som en före detta polis vid Polisinrättningen i Helsingfors har skrivit.

En preliminär utredning görs i ärendet och förundersökningen har inte inletts än.

Enligt 3 kap. 3 § i förundersökningslagen görs en preliminär utredning innan förundersökningen eventuellt inleds. Först efter den preliminära utredningen kan ställning tas om huruvida en förundersökning ska göras i ärendet.

Mer information ges om ärendet när den preliminära utredningen är klar, inget ytterligare finns att meddela i det här skedet.

Utredningsledare i ärendet är specialiståklagare Jukka Haavisto vid Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 1207.