Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens pressmeddelande gällande brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 17.5.2021 14.17
Pressmeddelande

En polisman i Åland är misstänkt för brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet.

En journalist som arbetar på Ålands radio, hade begärt statistik av Ålands polis gällande personer som misstänkts för narkotikabrott på Åland under år 2020. En polisman har skickat 9.2.2021 statistiken till journalisten, men av misstag medfört även en förteckning med namn på de personer som varit misstänkta för narkotikabrott under år 2020 på Åland. Polismannen har märkt misstaget, kontaktat journalisten nästa dag och bett hen förstöra materialet. Journalisten har svarat att hen inte hunnit titta på materialet särskilt mycket och lovat att förstöra materialet. Enligt polisens redovisningar har materialet förstörts.

Undersökningen är inledd i ärendet. Det undersöks som brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet. En polisman är misstänkt.

Ärendet har tilldelats till ledande landskapsåklagare Roger Eriksson.

Vid detta skede informeras inget annat i ärendet.

Distriktsåklagare, undersökningsledare Jonna Ryynänen, Västra Finlands åklagardistrikt, tfn. 029 562 6514