Hoppa till innehåll

I bluffläkarärendet har åtal för två dråp och fyra fall av grov misshandel väckts

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 11.6.2015 11.00
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har beslutat väcka åtalmot Esa Laiho för två dråp och fyra fall av grov misshandel. Laiho har utgett sig för att vara läkare.

Demisstänkta brotten har skett i april 2004, augusti 2006, juni 2008,april 2011, juni 2011 och juli 2011. Brottsmisstankarna gällerpatientdöd som orsakats av felaktiga behandlingsåtgärder ellerförsummade sådana eller av att patienten har utsatts för livsfara.

Utgångspunktenför åtalen är Laihos uppsåtliga handlingar. Laiho borde haförstått att de sannolika följderna av hans förfarande var enderapatientens död eller livsfara för patienten. Han har hela tidenvarit medveten om att utan vederbörlig läkarutbildning har hansaknat det faktiska kunnandet att sköta åldringar som av olikaorsaker varit i dåligt, en del av dem rent av i kritiskt skick.

Medhjälp av falska medicinska examensbetyg som han skaffat frånRyssland har Laiho från år 2001 till att börja med arbetat somläkar-praktikant, efter 17.12.2003 med begränsat läkartillståndoch efter 29.12.2005 som självständig läkare t.o.m. 9.11.2011. Dåhar misstanken om det falska examensbetyget avslöjats. Laiho harutövat läkaryrket huvudsakligen inom det geriatriska området påflera åldringscenter.

Laihohar bestridit att han skulle ha gjort sig skyldig till de misstänktabrotten.

Stämningsansökan har idagtillställts tingsrätten i Helsingfors (åklagarens ärendenr R15/81R15/81, R 15/81.2 - R 15/81.6, tingsrättensdiarienr R15/4295 - R 15/4300). Rättegångshandlingarna,förutom de som är sekretessbelagda, är offentliga efter attärendet behandlats första gången i tingsrätten om intetingsrätten bestämmer annorlunda. Tingsrätten bestämmer omhandläggningens tidtabell.

Åklagare i tingsrätten ärstatsåklagare Leena Metsäpelto och häradsåklagare JouniPeräinen.

Ytterligareinformation:biträdanderiksåklagare Jorma Kalske, tfn 029 56 20802