Hoppa till innehåll

Riksåklagaren väckte inte åtal mot riksdagsmannen Juho Eerola i brottsärendet rörande Facebook-skriveriet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 6.4.2018 10.45
Pressmeddelande

Riksdagsmannen Juho Eerola har misstänkts för att ha gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, genom att på sin Facebook-sida publicera kommentarer anknytande till Rundradions nyhetsartikel. I kommentarerna förtalas och smädas romer som kommit från Rumänien till Finland, på grund av etniskt och nationellt ursprung. Riksåklagare Raija Toiviainen har 6.4.2018 gjort ett beslut om åtalseftergift, eftersom det inte fanns bevisning för väckande av åtal i ärendet.

I Rundradions nyhet har behandlats ett allvarligt narkotikabrottsärende, där flera rumänska medborgare varit som misstänkta. Riksåklagaren anser, att Eerolas skarpa kommentering bör bedömas i samma saksammanhang med nyheten. Eerolas skrivelser bör betraktas som ett till yttrandefriheten hörande deltagande i en politisk diskussion gällande ett samhälleligt betydelsefullt ärende.

Åtalsprövningen i ärendet har gjorts av riksåklagaren, eftersom det är frågan om en brottsmiss-tanke som anknyter till bruk av yttrandefrihet i masskommunikation.

Beslutet om åtalseftergift (nr 18/7, ärendenr R 18/227) kan beställas från Riksåklagarämbetet på adressen vksv(at)oikeus.fi eller numret 029 562 0810.

Tilläggsinformation ges av riksåklagare Raija Toiviainen, telefon 029 562 0802 och e-post raija.toiviainen(at)oikeus.fi