Hoppa till innehåll

Riksåklagaren förordnade åtal att väckas för hets mot folkgrupp

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 13.2.2020 15.28
Pressmeddelande

Riksåklagare Raija Toiviainen förordnade åtal att väckas för hets mot folkgrupp i anslutning till att hakkorsflaggor bars vid ett demonstrationståg 6.12.2018 i Helsingfors.

Riksåklagaren ansåg att det meddelande som hakkorsflaggor förmedlar är riktat mot vissa folkgrupper och innehåller i ovannämnda lagrum i strafflagen avsedda hot och smädelser. Det hotfulla och smädelsefulla ideologiska budskap som förmedlas av flaggan är entydigt och allmänt känt, och de misstänkta har inte heller fört fram något annan orsak till att flaggorna användes vid demonstrationen.

I samma sammanhang förordnade riksåklagaren åtal att väckas för hets mot folkgrupp i anslutning till en åsiktsyttring 25.4.2018 i närheten av Merilahden koulu. Vid tillfället hölls ett rasistiskt tal riktat till unga skolelever, vilket spreds via Internet och i vilket vissa elev- och ungdomsgrupper bestående av invandrare hotades, förtalades och smädades.

Åtalen har förordnats att väckas vid Helsingfors tingsrätt (åklagarens ärendenummer R 19/6831, tingsrättens ärendenummer R 20/1163). Stämningsansökningarna blir offentliga först då ärendet handläggs i rätten, ifall inte tingsrätten beslutar något annat.

I detta skede finns det inte mera att informera i ärendet.

Riksåklagare Raija Toiviainen, riksåklagarens byrå, tfn: 029 562 0802

Statsåklagare Mikko Männikkö, riksåklagarens byrå, tfn: 029 562 0896