Hoppa till innehåll

Riksåklagaren anser det motiverat att målet som gäller dråpet i Ulvsby återförvisas till startrutan

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.7.2013 14.12
Pressmeddelande

 

Riksåklagare Matti Nissinen konstaterar att högsta domstolens beslut i målet som gäller det s.k. Ulvsbydråpet är motiverat. Högsta domstolen upphävde tingsrättens och hovrättens domar i målet och beslöt återförvisa ärendet till Satakunta tingsrätt för ny handläggning.

"Ärendets olika skeden har varit synnerligen exceptionella och därför har också bevismaterialet byggts upp på ett exceptionellt sätt".

Riksåklagaren påpekar att åtalet gäller ett ytterst allvarligt brott och därför tryggar en återförvisning av ärendet till startrutan alla parters rättsskydd.

"Behandlingen av dråpärendet har pågått beklagligt länge", säger Nissinen.

"Jag ser ändå inga hinder för att den andra rundan inte skulle kunna fortskrida betydligt snabbare. Jag vet att åtminstone åklagarna i ärendet strävar efter det."

Tilläggsuppgifter ger riksåklagare Matti Nissinen t. 029 56 20801