Hoppa till innehåll

Åtal för grovt bedrägeri och penninginsamlingsbrott i WinCapita-huvudgrenen

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 24.7.2013 13.00
Pressmeddelande

 

I den s.k. huvudgrenen i brottmålet gällande placeringsklubben WinCapita har en stämningsansökan inlämnats till Vanda tingsrätt 5.11.2010 (åklagarens ärendenr R 10/2769, tingsrättens ärendenr R 10/2980). Åtal väcks mot två personer, varav den ena är Hannu Kailajärvi. De misstänkta gärningarna är grovt bedrägeri och penninginsamlingsbrott. Den andra svaranden, en kvinna, åtalas i andra hand för medhjälp till ifrågavarande gärningar.

Åtalet för grovt bedrägeri grundar sig på att det skulle ha getts felaktig information gällande en klubb som använt namnen GiiClub, WinClub och WinCapita. Den felaktiga informationen skulle ha gällt klubbens verksamhet och hur dess intäkter uppkom. Informationen skulle ha givits åt ett stort antal medlemmar och på så sätt fått dem att investera i klubben. Åtalet gällande penninginsamlingsbrottet grundar sig på att klubbens penninginsamling av medlemmarna skulle ha gjorts i form av ett pyramidspel.

Under förundersökningen har de misstänkta bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott.

Av de fem personer som nämns i förundersökningsprotokollet uppskjuts åtalsprövningen för tre av dem till ett senare skede.

Flera brottmål mot de svarande som är delaktiga i WinCapitas verksamhet är anhängiga på olika håll i Finland. I förundersökningen har man hört över 3300 personer, av vilka de flesta har hörts såsom målsägande. Klubbens medlemmar har hittills i förundersökningen uppgivit förluster på över 42 miljoner euro.

I förundersökningen har 2200 personer krävt skadestånd och de sammanlagda ersättningskraven är för tillfället 37 miljoner euro.

Åklagaren företräder inte målsägandena under rättegången, eftersom det skulle förorsaka väsentlig olägenhet för handläggningen av brottmålet p.g.a. det stora antalet målsägande samt behovet av den tilläggsbevisning som skadeståndskraven förutsätter.

Tingsrätten kommer att meddela de personer som har krävt skadestånd hur de ska gå till väga för att få sina ersättningskrav prövade i rätten. Enligt en förhandsinformation från tingsrätten kommer eventuella skadeståndsrättegångar att behandlas skilt från den egentliga brottmålsrättegången. Vanda tingsrätt informerar närmare om ärendets fortsatta behandling i offentligheten och skilt till målsägandena.

Hannu Kailajärvi har reseförbud, utfärdat av tingsrätten, och till tingsrätten har framförts en begäran om att behandlingen av ärendet skulle förklaras brådskande.

Stämningsansökan och förundersökningsmaterialet blir offentliga tidigast då behandlingen av ärendet har inletts i tingsrätten.

Häradsåklagare Mika Appelsin,

Åklagarämbetet i Östra Nyland

Häradsåklagare Nina Airisto,

Åklagarämbetet i Västra Nyland