Hoppa till innehåll

Yli 250 Wincapita-asiaa vielä ratkaisematta

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.7.2013 12.18
Pressmeddelande

 

Tingsrätten i Vanda har idag gett en dom gällande huvudgrenen i det så kallade Wincapita-ärendet. Hannu Kailajärvi och Tiina Wartti har varit åtalade för grovt bedrägeri och penninginsamlingsbrott.

Ärendehelheten har väckt mycket intresse i offentligheten. Eftersom den dom som nu getts i ärendets huvudgren kan ha inverkan även på de beslut som görs i andra ärenden som hör till helheten, har Riksåklagarämbetet i dethär pressmeddelandet samlat ihop uppgifterna om alla Wincapita-ärenden som åklagarna handlägger för tillfället.

Östra Nylands åklagarämbete

Förutom det idag avgjorda brottmålet har tingsrätten 2 brottmål (3 svaranden) anhängiga. 2 brottmål är under åtalsprövning (1 misstänkt i vardera) och 37 ärenden som gäller förverkande av vinning av brott. Sagda ärenden gäller 39 personer.

Helsingfors åklagarämbete

7 brottmål är under åtalsprövning (16 misstänkta) och 12 ärenden som gäller förverkande av vinning av brott. Sagda ärenden gäller enskilda personer.

Västra Nylands åklagarämbete

12 ärenden som gäller förverkande av vinning av brott är under åtalsprövning. Alla ärenden berör enskilda personer.

Österbottens åklagarämbete

4 brottmål (5 misstänkta) är under åtalsprövning och bland dem dessutom ärenden gällande förverkande av vinning av brott. Sagda ärenden gäller 37 personer. Dessutom är 4 skilda ärenden som gäller förverkande av vinning av brott under åtalsprövning.

Västra Finlands åklagarämbete

Tingsrätten har 6 ärenden som gäller förverkande av vinning av brott anhängiga, med en svarande i varje ärende. 2 brottmål är under åtalsprövning (11 misstänkta) till dessa hör ärenden som gäller förverkande av vinning av brott för 9 personers del. Dessutom är 22 ärenden som gäller förverkande av vinning av brott under åtalsprövning. Sagda ärenden gäller enskilda personer.

Östra Finlands åklagarämbete

Tingsrätten har 3 brottmål (6 svarande) anhängiga, till vilka hör ett ärende som gäller förverkande av vinning av brott för 2 personers del samt 2 ärenden som gäller förverkande av vinning av brott (3 svarande). Under åtalsprövning är 120 ärendehelheter, varav 10 är brottmål och 110 ärenden som gäller förverkande av vinning av brott.

Uleåborgs åklagarämbete

Tingsrätten har 1 brottmål anhängigt (1 svarande) och 4 ärenden som gäller förverkande av vinning av brott (10 svarande). Under åtalsprövning är 1 brottmål och 23 ärenden som gäller förverkande av vinning av brott. Sagda ärende gäller tillsammans 30 personer.

Birkalands åklagarämbete

3 ärenden som gäller förverkande av vinning av brott är under åtalsprövning (3 svarande). Dessutom utförs fortfarande förundersökning i ett antal ärenden som hör till helheten.

Tilläggsuppgifter ger statsåklagare Ritva Sahavirta t. 029 56 20842