Hoppa till innehåll

Åklagarna har ansökt om upphävande av dom i en del av Kittilä-helheten

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 24.11.2023 9.48
Pressmeddelande

Åklagarna har genom högsta domstolen ansökt om upphävande av en dom i ärendet som gäller uppsägningen av Kittilä kommundirektör. 

Högsta domstolen beviljade åklagarna besvärstillstånd 29.10.2021 i det så kallade Kittilä-huvudmålet avgränsat så att tillståndet delvis gällde en av åtalspunkterna i huvudmålet. I åtalspunkten var det fråga om huruvida Kittilä kommunstyrelse hade återkallat kommundirektör Anna Mäkeläs utredningsbegäran gällande verkställande direktören Jouni Palosaari för det av kommunen majoritetsägda hissbolaget och gett ägarstyrning, enligt vilken Palosaari på nytt skulle tillsättas som verkställande direktör för hissbolaget.

Högsta domstolen meddelade 2.3.2023 ett prejudikat där domstolen ansåg att kommunstyrelsens medlemmar förfarit lagstridigt då Mäkeläs utredningsbegäran återkallades och ägastyrning gavs. På detta sätt hade de gjort sig skyldiga till missbruk av tjänsteställning.

Utanför besvärstillståndet ställdes ärendet gällande uppsägningen av kommundirektören: Grunden för uppsägningen av kommundirektören var bland annat att hon hade lämnat en utredningsbegäran gällande verkställande direktören för ett av kommunen majoritetsägt aktiebolag, dvs. hissbolaget. Hovrätten hade avvisat åtalet 3.5.2021.

Högsta domstolens prejudikat och domen som meddelats av Rovaniemi hovrätt står i konflikt med varandra: Kommundirektören sades upp på grund av den utredningsbegäran som hon hade gjort och för vilken de i domen nämnda svarandena dömdes till straff för tjänstebrott då det gällde återkallandet av begäran.

Under hösten 2023 har det dessutom framgått att det i ärendet gällande uppsägningen av kommundirektören dykt upp bevis som man inte tidigare kände till att existerade.

I detta skede finns det inte mer att informera om i ärendet.

Ärendet sköts vid Norra Finlands åklagardistrikt av distriktsåklagare Katri Junnikkala-Heikkinen, [email protected], tfn 02956 29019, och Sari Anttonen, [email protected], tfn 02956 29028.