Hoppa till innehåll

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har beslutat att inte väcka åtal i den kinesiska flygvärdinnans avlöningsärende

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 24.7.2013 12.59
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har 15.11.2010 i sitt beslut om åtalseftergift nr 10/28, ärendenr R 10/585 ansett att Finnairs representant inte har begått ett brott i diskriminering i arbetslivet i den kinesiska flygvärdinnans avlöningsärende.

Den kinesiska flygvärdinnan har under perioden 1.1.2002-3.12.2008 varit anställd i ett kinesiskt företag som hyr ut arbetskraf i Kina. Enligt avtalet mellan det kinesiska företaget och Finnair har hon arbetat som flygvärdinna i Finnairs flygplan. Hon har bott i Kina. Hennes lön har betalats ut i Kina. Hennes hemmaflygplats har varit i Kina. Därifrån har hon flygit till Finland 2-4 gånger i månaden och haft lagstadgade vilopauser. Därefter har hon återvänt tillbaka till Kina.

Flygvärdinnan har efter att hennes anställning hade avlutats gjort brottsanmälan enligt vilken det inte har betalats ut samma lön till henne som till de andra flygvärdinnorna och stewarderna anställda vid Finnair. Enligt henne fanns det skäl att misstänka att Finnairs representant har begått ett brott enligt diskriminerin i arbetslivet. Enligt flygvärdinnas uppfattning finns det flera tiotal asiatiska arbetstagare i Finnairs tjänst anställda via företag som hyr ut arbetskraft. De bemöts på samma sätt som hon.

Enligt Finnairs representant berör Finlands arbets- och brottmålslagstiftningen inte ifrågavarande händelser. Man måste ha tillämpat den kinesiska lagen på detta arbetsförhållande. Enbart arbetsgivare eller arbetsgivarens representant kan göra sig skyldig till diskriminering i arbetslivet. Flygvärdinnan har inte varit i arbetsförhållande med Finnair. Därmed kan Finnairs representant inte ha varit ansvarig för den påstådda diskrimineringen i arbetslivet. I alla fall har man betalat ut lön till flygvärdinnan enligt allmänt bindande kollektivavtal inom branschen, så som lag om utstationerade arbetstagare förutsätter. I detta ärende var det tvivelaktigt om flygvärdinnan arbetat i Finland såsom lagen om utstationerade arbetstagare avser.

Biträdande riksåklagare har i sitt beslut ansett att det varken gick att tillämpa lagen om utstationerade arbetstagare eller att betala avtalsenlig minimilön enligt finska arbetslagstiftningen. Därmed var det inte fråga om ett brott. Eftersom beslutet grundar sig på detta har det inte funnits behov av en grundlig utredning av det straffrättsliga ansvaret och göra en uppskattning av lönen i förundersökning och åtalsprövning.

På grund av framlagd utredning i förundersökningen var det tvivelaktigt om man hade kommit till det att Finnair som arbetsgivares representant varit ansvarig för grunderna gällande Shuang Fengs avlöning. I beslutet tog man inte ställning till om den lön som betalats ut till flygvärdinnan var i enlighet med minimilönen stadgad i Finska lagen. Lönens totalbelopp har motsvarat den lön som man hade meddelat till arbetskraftsmyndigheterna i samband med ansökning om uppehållstillstånd.

Tilläggsuppgifter ger statsåklagare Jorma Äijälä tel. 010 362 0819.