Hoppa till innehåll

Biträdande riksåklagaren väckte inte åtal för Finnairs verkställande direktörs

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.7.2013 14.47
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagaren Jorma Kalske har beslutat att inte väcka åtal mot Finnairs verkställande direktör Mika Vehviläinen, Ilmarinens verkställande direktör Harri Sailas, Ilmarinens vice verkställande direktör Timo Ritakallio och Finnairs styrelseordförande Christoffer Taxell.

I förundersökningen har Vehviläinen förhörts som misstänkt för tagande av mutor i näringsverksamhet, Sailas och Ritakallio som misstänkta för givande av mutor i näringsverksamhet och Taxell som misstänkt för medverkan till nämnda brott. Misstankarna anknyter till ett bostadköp 28.1.2011, genom vilket Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen har köpt en lägenhet av Mika Vehviläinen och hans maka. Lägenheten användes som deras bostad. Ilmarinen hade gett bostaden som de köpt till Finnair Facilities Management Oy för att användas som Vehviläinens tjänstebostad.

I förundersökningen misstänktes att bostadsköpet skulle ha gjorts på fördelaktiga villkor för Vehviläinens del, med avsikten att Mika Vehviläinen i sin uppgift som verkställande direktör för Finnair skulle ha gynnat Ilmarinen genom att på fördelaktiga villkor för Ilmarinens del godkänna bolaget som delägare i Nordic Global Airlines Oy.

I åtalseftergifterna har konstaterats att bostadsköpet har gjorts öppet och med Finnairs styrelses kännedom. Avsikten hade varit att ordna en bostadsförmån som ingår i Vehviläinens verkställande direktörskontrakt. I ärendet har det inte framgått att Ilmarinen skulle ha betalt ett överpris för Vehviläinens bostad eller att bostadsköpet annars skulle ha gjorts på exceptionellt förmånliga villkor för Vehviläinens del. Bostadsköpet har inte skadat förtroendeförhållandet mellan Vehviläinen och Finnair.

Enligt den enhetliga information som man fått har det inte framkommit något samband mellan bostadsköpet och Nordic Global Airlines Oy´s grundande. Vid Ilmarinen har olika personer beslutat om bostadsköpet och om deltagandet i Nordic Global Airlines Oy. Sailas och Ritakallio, som misstänkts för givande av muta i näringsverksamhet, har endast haft en ringa roll i bostadsaffären. Sailas har inte på Ilmarinens sida tagit del i det ärende som gällt grundandet av Nordic Global Airlines Oy. Ritakallio har inte haft en aktiv roll i det här avseendet.

Vehviläinen som misstänktes för tagande av muta i näringsverksamhet har inte haft i en aktiv roll vid grundandet av Nordic Global Airlines Oy. Vid grundandet av nämnda bolag har det inte framkommit något sådant, till följd av vilket Ilmarinen skulle ha haft skäl att försöka få Vehviläinen att påverka ärendets framskridande på ett för Ilmarinen fördelaktigt sätt. Det har inte heller framgått att Vehviläinen skulle ha deltagit i behandlandet av grundandet av flygfraktbolaget för att gynna Ilmarinen eller att han skulle ha låtit Ilmarinen förstå att han kunde gynna Ilmarinen i dethär projektet. Det har framförts att organiseringen av ägandeförhållandena i flygfraktbolaget haft företagsekonomiska grunder för Finnairs del. För Ilmarinens del var det fråga om en enskild investering som i förhållande till dess storlek och avkastning var obetydlig.

Åtalseftergifterna (4 st, 12/21-12/24, ärendenr R 12/588) kan beställas från Riksåklagarämbetets registratur, tel. 029 56 20810.

Ytterligare information:

biträdande riksåklagare Jorma Kalske, tel. 029 56 20802

statsåklagare Jorma Äijälä, tel. 029 56 20819