Hoppa till innehåll

Biträdande riksåklagaren förordnade att åtal ska väckas för olyckan som krävde tre beväringars liv

Åklagarväsendet
7.3.2019 15.03
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagaren upphävde beslutet om att inte väcka åtal, som häradsåklagaren vid åklagarämbetet i Västra Nyland fattat i ärendet, där tre beväringar miste livet i den olycka som skedde i Skogby i Leksvall 26.10.2017. VR:s rälsbuss och Försvarsmaktens lastbil krockade då i plankorsningen. Biträdande riksåklagaren förordnade att åtal mot föraren av lastbilen väcks för äventyrande av trafiksäkerheten, tre dödsvållanden och tjänstgöringsbrott.

Biträdande riksåklagaren konstaterade, att av föraren förutsätts en högre grad av försiktighet vid korsande av en plankorsning än vad som förutsätts i vägtrafiken generellt. Föraren hade haft en möjlighet att förfara försiktigare, och borde också ha gjort det. Enligt beslutet finns det sannolika skäl att misstänka, att föraren har brutit mot vägtrafiklagen och förorsakat tre personers död, och att föraren dessutom har brutit mot försvarsmaktens trafiksäkerhetsföreskrift.

Trots att biträdande riksåklagaren kom fram till annat avgörande än häradsåklagaren, hade denna hållit sig inom ramen för sin prövningsrätt.

Beslutet dnr 360/21/18 kan beställas från Riksåklagarämbetet på numret 029 562 0810 eller [email protected] Som åklagare i ärendet har förordnats häradsåklagare Marianna Semi vid åklagarämbetet i Västra Nyland. Handläggningens tidpunkt har inte ännu bestämts.

Tilläggsinformation: statsåklagare Anssi Hiivala, telefon 029 56 20835