Hoppa till innehåll

Åtal väckt för händelsen på Aningaisgatan i Åbo i april

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 3.9.2021 10.59 | Publicerad på svenska 10.9.2021 kl. 11.55
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal mot en person för tre olaga hot, skadegörelse, innehav av föremål och ämnen som lämpar sig för att skada någon annan samt tredska mot polis. Ärendet gäller situationen på Aningaisgatan i Åbo i april där en man rörde sig i stadscentrum med ett eggvapen.

I samband med detta har åtal väckts gällande två fall av misshandel som inträffade dagen innan samt för försök till misshandel som inträffade senare under tiden mannen satt häktad.

En stor del av handlingarna har redan under förundersökningen utretts som så kallade hatbrott eftersom den misstänkte hade under förundersökningen framfört främlingsfientliga motiv. 

Stämningsansökningarna har inlämnats till Egentliga Finlands tingsrätt 2.9.2021 (tingsrättens ärendenummer R 21/3685 och R 21/3686). Sammanträdesdagen är 23.9.2021 på det sätt som tingsrätten bestämmer. Stämningsansökningarna blir offentliga först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat.

Mer information om ärendet ges inte i det här skedet.

Distriktsåklagare Lotta Eriksson, Västra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 5408, lotta.eriksson(at)oikeus.fi