Hoppa till innehåll

Åtal väckts för dödsfallet i Ulrikasborg

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 2.11.2023 12.35 | Publicerad på svenska 2.11.2023 kl. 12.37
Pressmeddelande

Åklagarna har väckt åtal för mord och grov stöld i fallet gällande brott mot liv i Ulrikasborg 16.12.2022.

En kvinna avled i en privat bostad i Ulrikasborg i Helsingfors i december 2022 till följd av våld riktat mot kvinnans huvud. Den åtalade mannen har erkänt att han förorsakat kvinnans död, men har tidigare hävdat att det närmast varit frågan om en olyckshändelse.

Åtalet gällande grov stöld hänför sig till kvinnans egendom som försvunnit i samband med brottet mot liv.

Stämningsansökan har lämnats in till Helsingfors tingsrätt 2.11.2023 (åklagarens diarienummer R 23/22057, tingsrättens diarienummer R 23/8572). Stämningsansökan blir offentlig när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. Tidpunkten för huvudförhandlingen är ännu inte känd. 

I nuläget finns det inte mer att informera om, eftersom stämningsansökan och förundersökningsmaterialet är hemliga tills vidare. Tingsrätten har tidigare bestämt att processpråket är svenska.

Åklagare i ärendet är specialiståklagare Laura Sairanen (laura.k.sairanen(at)oikeus.fi) och distriktsåklagare Janet Johansson (janet.johansson(at)oikeus.fi) vid Södra Finlands åklagardistrikt.