Hoppa till innehåll

Åtal väckts i Airiston Helmi-fallet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 9.6.2022 15.03 | Publicerad på svenska 9.6.2022 kl. 15.05
Pressmeddelande

Åklagarna har väckt åtal i fallet med Airiston Helmi Oy för fem grova skattebedrägerier eller medhjälp till grovt skattebedrägeri, skattebedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri. 8 personer och ett företag står som svarande i fallet.

Stämningsansökan har lämnats in till Egentliga Finlands tingsrätt, åklagarens ärendenummer R 22/4808 tingsrättens ärendenummer R 22/2260.

För tre av de brottsmisstänkta har åklagarna fattat beslut om åtalseftergift i avsaknad av bevis. 

Dessutom har åklagarna på undersökningsledarens framställning fattat beslut om begränsning av förundersökning i fråga om misstankarna om grov penningtvätt och grovt bokföringsbrott. Besluten om begränsning av förundersökning gäller 17 misstänkta personer. 

Stämningsansökan, besluten om begränsning av förundersökning, besluten om åtalseftergift och förundersökningsmaterialet blir offentliga först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. 

Åklagare i ärendet är specialiståklagare Petri Rautio och distriktsåklagare Anja Rantanen-Lahti vid Västra Finlands åklagardistrikt.

Mer information: specialiståklagare Petri Rautio, tfn 029 562 6535.