Hoppa till innehåll

Åtal väckts i brottmålet mot massageföretagaren 

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 15.2.2023 16.40 | Publicerad på svenska 17.2.2023 kl. 16.12
Pressmeddelande

Åklagarna har väckt åtal i ärendet som handlar om bland annat människohandel, som polisinrättningen i Helsingfors tidigare informerat om. Åtalen gäller fyra människohandelsbrott och andra brott med anknytning till arbetsrelaterat utnyttjande under åren 2021–2022.

Det finns elva målsägande i målet.

Dessutom har åtal väckts för bland annat brott mot stadgandena om skydd för unga arbetstagare för två minderåriga målsägandes del, ordnande av olaglig inresa och brott mot lagstadgade skyldigheter i anslutning till bolagets verksamhet, såsom grovt bokföringsbrott. Åtalen har väckts mot företagaren som enda svarande, med undantag för ordnande av olaglig inresa, där det finns två svarande. 

Huvudsvaranden bestrider att han gjort sig skyldig till allvarliga brott.

Stämningsansökningarna har lämnats in till Helsingfors tingsrätt 15.2.2023 (åklagarens ärendenummer R 23/4146). 

Stämningsansökningarna blir offentliga först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. Också förundersökningsmaterialet blir offentligt först när ärendet tagits upp i domstolen för första gången.

Åklagare i ärendehelheten är distriktsåklagare Pia Kuittinen ([email protected]) och distriktsåklagare Sampsa Marttila ([email protected]) vid Södra Finlands åklagardistrikt.

Åklagarna har inte mer att informera om i detta skede.