Hoppa till innehåll

Biträdande riksåklagaren har beslutat att överklaga domen för mordet på Volkan Ünsal till den del då åtalet förkastades

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 15.1.2021 11.57 | Publicerad på svenska 15.1.2021 kl. 12.04
Pressmeddelande

Helsingfors tingsrätt dömde Jari Aarnio för mord och förkastade åtalet mot Keijo Vilhunen 22.12.2020. Biträdande riksåklagaren har beslutat att överklaga domen till hovrätten.

Tingsrätten ansåg i sin dom att Vilhunen har bidragit till mordet genom att i viss mån avtala om arrangemang enligt mordplanen. Enligt den biträdande riksåklagaren är sådant förfarande i sig straffbart i anknytning till ett mord. Dessutom finns det trovärdig bevisning i ärendet att Vilhunen har varit mer delaktig än så. Ärendet bör föras till hovrätten för bedömning i sin helhet.

För Aarnios del biföll tingsrätten åtalet. Tingsrätten ansåg i sin dom dock att till vissa delar var de enskilda rättsliga omständigheterna i åtalet sådana att de inte är tillämpliga som grund för ett oegentligt underlåtenhetsbrott. Eftersom fallet utgör ett viktigt prejudikat, bör även dessa omständigheter föras till hovrätten för en ny bedömning.

Mer information: distriktsåklagare Perttu Könönen, Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 2350