Hoppa till innehåll

Ingen förundersökning beträffande PAF penningspel

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.7.2013 15.40
Pressmeddelande

 

Statsåklagaren har i dag på en framställan av centralkriminalpolisen beslutat att ingen förundersökning skall inledas beträffande det om Ålands penningautomatförening (PAF) anordnat penningspel på internet i riket och sålunda gjort sig skyldig till penningspelsbrott.

PAF har ett tillstånd av landskapsregeringen att anordna penningspel på Åland. Polisstyrelsen har bett centralkriminalpolisen utreda om PAF anordnar penningspel även i riket och sålunda gjort sig skyldig till penningspelsbrott, då spelare från riket också har kunnat delta i penningspelen. PAF har inte tillstånd enligt lotterilagen att anordna penningspel i riket. Senaste årsskiftet ändrades lagen så att Veikkaus och Penningautomatföreningen (RAY) beviljades ensamrätt för penningspel.

I den inledande utredningen har det framkommit omständigheter som talar för en förundersökning och andra som talar emot. Åtminstone tidvis har PAF utövat rätt aggressiv marknadsföring på sin finskspråkiga spelsida i internet. En aggressiv marknadsföring kan under vissa omständigheter uppfylla brottsrekvisit för penningspelsbrott. Å andra sidan har landskapsregeringen strävat till att få ett svar av Polisstyrelsen på det, till vilken del PAF:s verksamhet möjligen är lagstridig. Polisstyrelsen har ansett att den omständigheten att spelare från riket har möjlighet att delta i spelen gör verksamheten lagstridig. Statsåklagaren förenar sig i landskapsregeringens uppfattning att endast en möjlighet att delta i spelen gör inte ännu verksamheten lagstridig. Lagen kräver aktiv verksamhet av PAF. Landskapsregeringen har tolkat att PAF:s verksamhet är lagligt och har meddelat detta till PAF. Under dessa omständigheter saknas behövligt uppsåt för den möjliga brottsliga verksamheten. Penningspelsbrott är straffbart endast om det begåtts uppsåtligen.

Polisstyrelsen har enligt lag möjlighet att förbjuda ett lagstridigt penningspel samt marknadsföring av det samma och kan förstärka förbudet med vite. Denna möjlighet har inte Polisstyrelsen använt sig av. Statsåklagaren anser att detta medel är effektivare och borde primärt användas ifall verksamheten till någon del är lagstridig. Först efter det, då ett förbud förstärkt med vite visar sig sakna önskad effekt, borde man överväga behovet av en förundersökning.

Tilläggsupplysningar ger statsåklagare Christer Lundström, t. 050 525 0736