Hoppa till innehåll

Förundersökning beträffande hot mot journalist inleds

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 23.3.2016 14.33
Pressmeddelande

Riksåklagare Matti Nissinen har beslutat att förundersökning inleds beträffande ärekränkning och olaga hot som riktats mot journalist.

Journalisten hade 24.11.2015 skrivit en nyhet om en våldtäkt som skett i Kempele. Journalisten hade polisanmält de i sitt eget tycke hotfulla och smädliga samtal och textmeddelanden hen hade fått efter att nyheten hade publicerats.

Polisen föreslog begränsning av förundersökningen på basis av obetydlighet och åklagaren lade ner förundersökningen.

Med anledning av det klagomål som gjorts över beslutet anser riksåklagare Matti Nissinen att i detta ärende bör åklagaren, när det gäller åtgärdsprövningen, beakta och överväga också de misstänkta brottens samhälleliga kontext.

– Det är möjligt att begränsa och lägga ner förundersökning om något viktigt allmänt eller enskilt intresse inte kräver annat. Nu är det just det allmänna intresset som på de i beslutet nämnda grunderna i mitt tycke kräver att de här hoten och ärekränkningarna undersöks, säger Nissinen.

– Efter förundersökning övervägs det i vanlig ordning vid åtalsprövning, efter att också de misstänkta hörts, ifall det finns förutsättningar för att väcka åtal.

Riksåklagaren har utsett häradsåklagare Heikki Wendorf vid Helsingfors åklagarämbete till åklagare i ärendet. Åklagaren i fråga informerar vid behov om fortsatta åtgärder.

Beslutet (dnr 90/21/16, på finska) är offentligt och kan beställas av

Riksåklagarämbetets registratur, tfn 029 56 20810.

Ytterligare information:Riksåklagare Matti Nissinen, tfn 029 56 20801