Hoppa till innehåll

Ytterligare åtal har väckts i ärendet som gäller registrering av informationskällor vid polisinrättningen i Helsingfors

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 2.5.2018 10.00
Pressmeddelande

Riksåklagare Raija Toiviainen har väckt åtal för brott mot tjänsteplikt mot tidigare polisöverdirektör Mikko Paatero och mot tidigare polischef vid polisinrättningen i Helsingfors, Jukka Riikonen. Gärningarna hänför sig till åren 2009–2013. Mot polischef Lasse Aapio vid polisinrättningen i Helsingfors har väckts åtal för brott mot tjänsteplikt för hans handlingar under åren 2012 och 2013 som biträdande polischef vid polisinrättningen i Helsingfors. Ytterligare har Toiviainen väckt åtal för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet mot en tidigare polisöverinspektör, som under åren 2012 och 2013 ansvarat för laglighetsövervakning vid polisstyrelsen.

I andra hand yrkas att Paatero, Riikonen och Aapio straffas för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.

Åtalen gäller underlåtenheten vid enheten för narkotikabrott vid polisinrättningen i Helsingfors att registrera informationskällor samt användning av informationskällorna. Underlåtenheten har fortgått en lång tid. Åtalen gäller även förmännens underlåtenhet att utan dröjsmål ingripa i dessa felaktigheter som varit kända.

Samtliga misstänkta har bestridit brott.

Stämningsansökan har tillställts Helsingfors tingsrätt (åklagarens ärendenr R 17/591/2, tingsrättens ärendenr R 18/3853). Ett beslut om förberedande förhandling och inledande av ärendets handläggning strävas till att göras med tingsrätten inom nära framtid. Huvudförhandlingen kommer att räcka flera veckor.

I ärendehelheten har tidigare väckts åtal mot tre tjänstemän vid polisinrättningen i Helsingfors, som ansvarat för användningen av informationskällor (åklagarens ärendenr R 17/591, tingsrättens ärendenr R 17/8790).

Stämningsansökan och övriga rättegångshandlingar är sekretessbelagda och blir offentliga när ärendet har handlagts vid tingsrätten, förutsatt att tingsrätten inte förordnar annat.

Riksåklagaren har förordnat häradsåklagarna Harri Tiesmaa och Mari Mattila vid åklagarämbetet i Helsingfors att driva de väckta åtalen.

Tilläggsinformation:

riksåklagare Raija Toiviainen, tfn 029 562 0802
häradsåklagare Harri Tiesmaa, tfn 029 562 2317