Hoppa till innehåll

Inga åtal mot jägare som sköt mot en jägare som rivits av en björn

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.9.2023 15.17 | Publicerad på svenska 27.9.2023 kl. 15.12
Pressmeddelande

Åklagaren väcker inga åtal i ett skjutningsfall som inträffade 26.8.2023 i Sotkamo vid björnjakt med dispens. En skadad björn gick plötsligt till attack mot en grupp på tre jägare som stod på pass, och den av jägarna som befann sig närmast björnen hann inte reagera på attacken.

De två andra jägarna sköt mot björnen – först när den attackerade och sedan när den gav sig på den jägare som hamnat under björnen. Björnen sköts med flera skott innan den dog. 

Jägarna sköt mot björnen på nära håll trots att det fanns en uppenbar risk att skotten skulle träffa den tredje jägaren. Den av jägarna som attackerats av björnen fick skottskador. En del av skotten träffade de nedre extremiteterna av den skadade personen samtidigt som den aggressiva björnen rev personen på nedre delen av kroppen. 

Jägarna sköt också i en sådan riktning att skotten inte skulle träffa personen på övre delen av kroppen eller på huvudet. De gav omedelbart lämplig första hjälpen till den skadade. Skottskadorna innebar inte en fara för personens liv.

De två jägarna misstänktes för jaktbrott och grovt vållande av personskada. Vid förundersökningen hade de nekat till brotten.

I sitt avgörande har åklagaren ansett att de misstänkta befunnit sig i en uppenbar nödsituation. Med beaktande av omständigheterna var det nödvändigt att omedelbart döda den skadade och aggressiva björn som attackerat en person för att rädda människoliv trots att det förelåg en uppenbar risk för skador på personen. Genom att välja riktningen för skotten försökte man undvika skador på personen och i synnerhet att skotten skulle träffa personens vitalområde. 

Polisinrättningen i Uleåborg publicerade ett meddelande om undersökningen 27.8.2023.

För en av de personer som varit misstänkta avslutades undersökningen tidigare genom undersökningsledarens beslut, och ärendet framskred för denna persons del inte till åtalsprövning. 

Besluten om åtalseftergift nr 23/2857 och 23/2859 (diarienummer R 23/6833) kan beställas från Norra Finlands åklagardistrikt, pohjois-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi.

Distriktsåklagare Mari Hiltunen, Norra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 8201.