Hoppa till innehåll

Inget åtal för dödsfall på vårdhem i Kiuruvesi

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 31.3.2022 11.04 | Publicerad på svenska 1.4.2022 kl. 9.14
Pressmeddelande

Åklagaren har fattat beslut om åtalseftergift i fallet som handlar om verksamheten på Attendos vårdhem Kallionsydän i Kiuruvesi. Kallionsydäns ansvarsperson misstänktes för arbetarskyddsbrott, dödsvållande, vållande av personskada och framkallande av fara. Dessutom misstänktes tjänstemän vid Övre Savolax samkommun för social- och hälsovård för brott mot tjänsteplikt.

Fallet handlar om händelserna under våren 2020 när coronaviruset spred sig på vårdhemmet i Kiuruvesi i början av pandemin, vilket ledde till att 12 personer som bodde på vårdhemmet dog i sviterna av coronavirusinfektion och flera insjuknade och exponerades. Misstanken har varit att vårdhemmets ansvarsperson och fem tjänstemän vid Övre Savolax samkommun för social- och hälsovård som övervakat vårdhemmets verksamhet skulle ha försummat sina uppgifter.

Beslutet om åtalseftergift har fattats eftersom det enligt förundersökningen inte finns sannolika skäl att misstänka personerna för brott och en rättegång och ett straff för arbetarskyddsbrottets del bör anses oskäliga eller oändamålsenliga.

Besluten om åtalseftergift nr 22/1495–1500 och 22/1493 och 22/1494 samt offentliga redogörelser för besluten om åtalseftergift i ärenden R 21/15078 och R 21/15067 kan beställas från Östra Finlands åklagardistrikt, ita-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi.

Till ärendet hörande förundersökningsprotokoll kan beställas från polisinrättningen i Östra Finland, kirjaamo.ita-suomi(at)poliisi.fi.

Mer information: distriktsåklagare Patrik Voss-Lagerlund, tfn 029 56 27809, patrik.voss-lagerlund(at)oikeus.fi