Hoppa till innehåll

Jari Aarnio åtalas för grova narkotikabrott och grovt missbruk av tjänsteställning

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 18.12.2014 10.31
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har beslutat att väcka åtal mot kriminalöverkommissarie Jari Aarnio för sex grova narkotikabrott, tre fall av grovt missbruk av tjänsteställning, missbruk av tjänsteställning, brott mot tjänstehemlighet, två fall av anstiftan till brott mot tjänstehemlighet och två fall av anstiftan till brott mot tjänsteplikt.

Tre övriga poliser som är Aarnios underlydande från Helsingfors polisinrättning åtalas för tjänstebrott. En av dem åtalas för tre fall av grovt missbruk av tjänsteställning, två brott mot tjänstehemlighet och tre brott mot tjänsteplikt. En annan åtalas för tre fall av grovt missbruk av tjänsteställning, missbruk av tjänsteställning och brott mot tjänsteplikt. En tredje åtalas för grovt missbruk av tjänsteställning och brott mot tjänsteplikt. De åtalas inte för delaktighet i narkotikabrotten.

Enligt åklagaren har Aarnio organiserat en omfattande import och distribution av hasch från Holland till Finland. Allt som allt har det varit frågan om narkotikamängder på nästan 1000 kilo. Enligt åtalet har vinningen av narkotikabrotten varit över 1.500.000 euro.

Förutom polismännen har Kalske väckt åtal mot fyra övriga personer. En av dem är samma person som anses vara ledargestalten för United Brotherhood-gruppen. Personen ifråga åtalas också i Trevoc-grenen. Han åtalas för två grova narkotika-brott för vilka också Aarnio åtalas.

De åtalsprövningsbeslut som nu blivit klara anknyter förutom till den s.k. narkotikagrenen (målet gällande narkotikatunnor) dessutom till de brottsmisstankar som utretts i förundersökningen enligt vilka Aarnio bl.a. har avslöjat sekretessbelagd information om de misstänktas datasystem till medierna.

Alla misstänkta har bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott.

Åklagaren har gjort en åtalseftergift för Aarnios del. Ärendet gällde en misstänkt anstiftan till brott mot tjänsteplikt och tjänstehemlighet. Allt som allt har 8 åtalseftergifter gällande 7 personer gjorts i helheten som avgjorts idag.

Stämningsansökningarna har tillställts Helsingfors tingsrätt idag (åklagarens ärendenr R 14/802, tingsrättens ärendenr R 14/9875; åklagarens ärendenr R 14/768, tingsrättens ärendenr R 14/9876; åklagarens ärendenr R 14/618, tingsrättens ärendenr R 14/9877)

Åtalseftergifterna (nr 14/41–14/44, ärendenr R 14/802; nr 14/45, ärendenr R 14/765; nr 14/46, ärendenr R 14/619; nr 14/47–14/48, ärendenr R 14/617) är offentliga och kan beställas från Riksåklagarämbetets registrering tel. 029 562 0810. Om åtal också har väckts i samma ärende blir förundersökningsmaterialet offentligt först efter att ärendet har varit uppe i domstol.

Förundersökningsmaterialet blir offentligt efter att målet har tagits upp till huvudförhandling vid tingsrätten om inte tingsrätten annorlunda bestämmer.

Åtalsprövningen pågår ännu i fråga om vissa förundersökningsprotokoll som hör till ärendehelheten.

Ytterligare information ger:biträdande riksåklagare Jorma Kalske, tfn 029 56 20802,statsåklagare Jarmo Hirvonen, tfn 029 56 20886