Hoppa till innehåll

Jari Aarnio får nytt åtal för grovt missbruk av tjänsteställning

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 29.5.2015 11.00
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har beslutat att väcka åtal mot kriminalöverkommissarie Jari Aarnio för grovt missbruk av tjänsteställning som börjat år 2012. I samband med detta åtalas kriminalöverkonstapel Mikael Runeberg för grovt missbruk av tjänsteställning. Runeberg, som varit Aarnios underlydande har redan tidigare åtalats för tjänstebrott i den här ärendehelheten.

Enligt de nya åtalen har Aarnio och Runeberg påverkat det att polisinrättningen i Norra Savolax i januari 2012 avslutade undersökningarna kring misstänkt grovt narkotikabrott. Undersökningen riktade sig mot en kvinna som nu har åtalats för grova narkotikabrott i samband med ärendehelheten som rör Aarnio.

Beslut om åtalsprövning i fråga om polismännen som arbetar vid polis-inrättningen i Norra Savolax görs senare.

Åtal för 29 brott har redan tidigare väckts mot Aarnio och härmed är åtalen nu sammanlagt 30. Som bäst inväntas tingsrättens i Helsingfors avgörande i den gren av målet som anknyter till Trevoc-bolaget. Också rättegångsförhandlingen rörande den gren som gäller de s.k. narkotikatunnorna har börjat med ett förberedelsesammanträde. Åtalet som väckts idag handläggs som en del av det och förundersökningsprotokollen blir offentliga när ärendet har tagits upp till behandling vid ett domstolssammanträde.

I brottmålshelheten med anknytning till Aarnio åtalas nu 17 övriga personer för brott av olika grad. Av dem är fyra polismän vid Helsingfors polisinrättning och en är en polisman som hört till underbefälet vid skyddspolisen. Alla misstänkta har bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott i ärendet.

För de nya åtalens del har stämningsansökningen tillställts Helsingfors tingsrätt idag (åklagarens ärendenr R 15/161.Tingsrättens ärendenr R 15/3983).

Åtalsprövning pågår ännu i fråga om några förundersökningsprotokoll med anknytning till Aarnio.

Ytterligare information ger:biträdande riksåklagare Jorma Kalske, tfn 029 56 20802statsåklagare Jarmo Hirvonen, tfn 029 56 20886