Hoppa till innehåll

Jari Aarnio får nya åtal för grova narkotikabrott

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 15.5.2015 11.03
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har beslutat att väcka två nya åtal mot kriminalöverkommissarie Jari Aarnio för grova narkotikabrott under åren 2010 och 2011.

I samband med detta åtalas tre övriga personer för grova narkotika-brott. De är inte poliser. Två av dem har inte åtalats tidigare i den här brottmålshelheten.

För Aarnios del handlar de nya åtalen om ca 10 kilo hasch.

Åtal för 29 olika brott

Åtal för 27 olika brott har redan tidigare väckts mot Aarnio och härmed är åtalen nu sammanlagt 29.

Som bäst inväntas tingsrättens avgörande i den gren av ärendet som anknyter till Trevoc-bolaget. I Trevoc-grenen åtalas Aarnio för grovt missbruk av tjänsteställning, grovt bedrägeri, grovt tagande av muta och registeranteckningsbrott.

I slutet av fjolåret åtalades Aarnio också för sex fall av grovt narkotika-brott, tre fall av grovt missbruk av tjänsteställning, missbruk av tjänste-ställning, brott mot tjänstehemlighet, två fall av anstiftan till brott mot tjänstehemlighet och två fall av anstiftan till brott mot tjänsteplikt.

I mars åtalades Aarnio för grov bevisförvanskning, grovt missbruk av tjänsteställning, grov förskingring, övergrepp i rättssak, brott mot tjänstehemlighet och för tre brott mot tjänsteplikt.

I brottmålshelheten med anknytning till Aarnio åtalas nu 17 övriga personer för brott av olika grad. Av dem är fyra polismän vid Helsingfors polisinrättning och en är en polisman som hör till underbefälet vid skyddspolisen.

Alla misstänkta har bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott.

För de nya åtalens del har stämningsansökningen tillställts Helsingfors tingsrätt idag (åklagarens ärendenr R 15/301.Tingsrättens ärendenr R 15/3610).

Åtalsprövningen pågår ännu i fråga om några förundersökningsprotokoll med anknytning till Aarnio, såsom den s.k. Kuopio-grenen.

Ytterligare information ger:
biträdande riksåklagare Jorma Kalske, tfn 029 56 20802statsåklagare Jarmo Hirvonen, tfn 029 56 20886